Članstvo

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak, ki obvlada vsaj eno izmed masaž ali terapij in ima o tem ustrezno potrdilo ter izrazi željo postati član društva. V ta namen poda podpisano pristopno izjavo, s katero izjavi, da sprejema ta statut.

Člani so dolžni plačevati letno članarino, katere višino določi občni zbor društva.

V letu 2012 je članstvo brezplačno. Donacije lahko nakažete na TRR društva št. 03135-1000017654, odprtega pri SKB banki.

Ugodnosti:

  • popusti pri strokovnem izobraževanju (seminarji),
  • možnost sodelovanja pri nalogah društva.

Tukaj si lahko natisnete pristopno izjavo: